miércoles, 29 de junio de 2011

Llibre "Arquitectures dels equipaments públics a Catalunya 2000·2010"

En la mateixa línia del llibre anteriorment comentat d'arquitectura per a la salut, i malgrat pugui interpretar-se com una publicació interessada o propagandística, el present llibre es un excel·lent recull de la bona arquitectura executada a Catalunya en els darrers 10 anys, mitjançant la societat pública de gestió GISA [Gestió d'Infraestructures SA], hagi sigut qual hagi sigut el govern que manava a cada moment.
Inclou 137 obres executades i 20 projectes en curs dels més de 1.250 encàrrecs gestionats per GISA al llarg d'aquest 10 anys. La publicació s'organitza per departaments de la Generalitat i tipologies d'edificis, i inclou des de la Delegació del Govern a Girona, fins a Consultoris de salut locals, passant per parcs de bombers, comissaries, estacions d'autobusos, jutjats, escoles a tots els nivells, Centres d'Atenció Primària, hospitals, casals d'avis, residències per a persones amb discapacitats, i un llarg etcètera. 
Conclou amb un interessant article de Freddy Massad, del qual estic pensant en trascriure en aquest blog alguna part...
 
 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Data d'edició: juliol 2010, Barcelona 

Pàgines: 496
Format: 23,6 x 28 cm.
Edició: 1a ed.
Idiomes: Català · Castellà · Anglès

No hay comentarios: